top of page

7 fradrag du skal huske i din årsopgørelse

Hvad kan man trække fra i skat?

Man kan nemt komme til at snyde sig selv for en masse penge, hvis ikke man er opmærksom på de forskellige fradrag, som kan trækkes fra i skat. Hvis du gennemgår og retter i din årsopgørelse, så er der ofte mange penge at hente. I denne artikel vil vi gennemgå en række fradrag, som du måske har glemt at angive.

Hvis du ønsker hjælp til at gennemgå din årsopgørelse, og sikre at du får angivet dine fradrag korrekt, så kan du gennem Ageras finde den rette ekspert til dig.

Glemte fradrag

Det sker desværre ofte, at man glemmer en række fradrag, da det ikke er alle fradrag, der bliver registreret automatisk i ens årsopgørelse. Et andet scenarie er, at man glemmer at gennemgå de fradrag, som SKAT automatisk beregner på baggrund af oplysninger, som for manges vedkommende er forældrede. Dette er selvfølgelig en skam, da man hurtigt kan gå glip af et betydeligt beløb. Her er en række "glemte fradrag", som er værd at huske:

  • Kørselsfradrag

  • Fradrag ved køb eller salg af ejendom

  • Underholdsbidrag (børne- og ægtefællebidrag)

  • Fradrag for kost, logi og småfornødenheder (rejseudgifter)

  • Donationer til godkendte foreninger

  • Kontingent til fagforening og A-kasse

  • Håndværkerfradrag (og servicefradrag)

Herunder vil vi redegøre for fradragene og deres størrelse, således at du kan få en fornemmelse af, hvor mange penge der er at hente.

Kørselsfradrag (befordringsfradrag): Rubrik 51

Hvis du har mere end 12 kilometer til din arbejdsplads, har du grundet de øgede transportomkostninger ret til at få kørselsfradrag, som også omtales som befordringsfradrag.

Hvis du dagligt kører mellem 24-120 kilometer til og fra arbejde, er satsen på 1,98 kr./km. Kører du mere end 120 kilometer dagligt, er satsen på 0,99 kr./km. (2022 satser)

Du er selvfølgelig kun berettiget til fradrag de dage, hvor du kører til og fra arbejde. SKAT fastsætter automatisk antallet af arbejdsdage om året til 216. Dette tal er beregnet ud fra et arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 hverdage uden kørsel pga. eksempelvis syge- eller hjemmearbejdsdage. Du skal derfor være opmærksom på, hvorvidt afstanden til din arbejdsplads samt antallet af arbejdsdage stemmer overens i din årsopgørelse.

Køb eller salg af ejendom: Rubrik 77 og 78

Har du købt eller solgt en ejendom i indeværende år, skal dette også oplyses i din årsopgørelse. Ejer man en ejendom, skal man betale ejendomsværdiskat, som automatisk indregnes i din samlede skat.

Køber du derfor en ejendom, skal din ejerandel angives i rubrik 78. Omvendt skal du angive fraflytningsdatoen i rubrik 77, hvis du sælger en ejendom.

Da køb og salg af ejendomme typisk vil have indvirkning på dine lån, bør du i det tilfælde også kigge på rubrikkerne 41, 42 og 43 vedr. dine renteudgifter, som også kan trækkes fra i skat.

Underholdsbidrag (børne- og ægtefællebidrag): Rubrik 56

Såfremt du betaler børne- og ægtefællebidrag, fremgår dette kun af din årsopgørelse, hvis bidragene bliver betalt via det offentlige. Dog vælger rigtig mange selv at indgå bindende aftaler om underholdsbidrag uden om det offentlige. I så fald at du har betalt bidrag, i året der er gået, og bidragene ikke fremgår i årsopgørelsen, skal du selv indberette dette i rubrik 56. Husk at personen beskattes af dit bidrag, og derfor skal du huske at angive CPR-nummeret på den eller de personer, som du betaler bidrag til. Glemmer du dette, vil du ikke få fradrag for dit bidrag.

Fradrag for kost, logi og småfornødenheder

(rejseudgifter): Rubrik 53

Rejser du ifm. dit arbejde, og skal du selv dække udgifterne forbundet med rejsen, har du mulighed for at få fradrag for dine udgifter for kost og logi. En midlertidig arbejdsplads defineres som et arbejdsophold på op til 12 måneder, hvor afstanden til den midlertidige arbejdsplads er så stor, at du ikke kan pendle frem og tilbage hver dag.

Såfremt du overholder ovennævnte betingelser, har du mulighed for at trække hhv. 539 kr. og 231 kr. fra til kost og logi pr. døgn. Det samlede fradrag kan for 2022 dog ikke overstige 29.600 kr.

Såfremt din arbejdsgiver dækker omkostningerne for kost og logi, er du fortsat berettiget til at fratrække 25% til at dække småfornødenheder.

Donationer til godkendte foreninger: Rubrik 55

Har du doneret penge til velgørenhed, kan du, såfremt organisationen er godkendt af SKAT, få fradrag for beløbet. Du kan dog max få fradrag op til 17.200 kr. (2022) årligt for dine donationer.

Få hjælp til fradrag i din årsopgørelse

Kontingent til fagforening og A-kasse: rubrik 50 og 52

Er du medlem af en fagforening og/eller en A-kasse, og betaler du kontingent for dit medlemskab, kan du trække dette fra i skat. Du kan dog højest angive 6.000 kr. årligt i rubrik 50, som vedrører fagforeningen.

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Har du benyttet dig af en håndværker til services i hjemmet eller vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger, kan du trække arbejdslønnen fra i skat. Du kan således ikke få dækket udgifter forbundet til materialer eller andet. Derudover skal arbejdet stå på listen over godkendte ydelser.

Fradraget i 2022 går op til 6.400 kr. pr. person for en række bestemte serviceydelser i hjemmet. Derudover er der også et fradrag forbundet med bestemte håndværkerydelser på op til 12.900 kr. pr. person. Dette fradrag gælder dog kun for ydelser forbundet med klimaforbedringer i boligen, som f.eks. vinduer som forbedrer boligens energiforbrug. OBS. Håndværkerfradrag bortfalder fra 1. april 2022. Læs mere om håndværkerfradrag lige her.

Du kan ikke indberette håndværkerfradraget ved at udfylde en rubrik i din årsopgørelse, som man ellers gør ved andre fradrag. I stedet skal dette indberettes via dit NemID på SKAT’s hjemmeside.

10 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


  • Facebook
bottom of page